Hlavná stránka
    ... venujem
 Andrejkovi ...    
štruktúra stránky
AUTIZMUS
> Camphill´s

> o téme
> definícia
> terminológia
> ako v zahraničí
> ako u nás
> Camphill´s
> Son-Rise, Linda

 

 

 

 


Zariadenia typu Camphill

História vzniku hnutia Camphill

Starostlivosť o mentálne postihnutých jedincov je determinovaná dobou a prostredím v ktorom sa táto činnosť realizuje. Ani počas druhej svetovej vojny popri vojnových utrpeniach neutícha snaha pomôcť mentálne postihnutým, najmä deťom. V utečenectve pred hitlerovým nacionalizmom a fašizmom plní svoje životné predstavy a filozofiou Dr. Karl König vytvorením komunity, usadlosti pre mantálne postihnuté deti vo Veľkej Británii. Konkréte v usadlosti Camphill v Šótsku. Nie samotné vytvorenie tejto komunity je tou najvýznamnejšou udalosťou. Determinujú ju atribúty prístupu k jej členom. Filozofia, ktorá sa postupne vyvíjala a zdokonaľovala. Filozofia, ktorá vytvára rovnocenné podmienky pre klientov aj pre personál a spolupracovníkov. Práve vyrovnávanie rozdielu medzi „výsadami“ personálu a klientami je jeden z hlavných významných atribútov tejto komunity, ktorej zásady sa neskôr šíria po celej Európe aj celom svete.
Uznávanie iných hodnôt života ako sú hmotné statky je najdôležitejšou témou komunít Camphill vo svete. Chápanie duchovna, viery v človeka a pomoc blížnym je vyhradené na prvé miesto. Komunity typu Camphill sa nachádzajú na celom svete. Veľmi pevné zázemie má toto hnutie v Nórsku, ako aj celej Škandinávii, vo Veľkej Británii, Rakúsku, ale aj USA.
V bývalých krajinách východného bloku dnes už existujú komunity typu Camphill v Rumunsku, Poľsku aj Českej Republike.

Na Slovensku žiadne zariadenie typu Camphill doteraz neexistuje.

Projekt Camphill Drahuška ...

Občianske združenie "Drahuška a my..." pripravilo v snahe vyhovieť v plnom rozsahu potrebám autizmom postihnutým jedincom projekt vybudovania prvého zariadenia typu Camphill na Slovensku.

Camphill Drahuška

> hore
andreas@andreas.sk http://www.andreas.sk