Hlavná stránka
    ... venujem
 Andrejkovi ...    
štruktúra stránky
ORGANIZÁCIE
> neziskové organizácie

> ..o téme
> zdravotníctvo
> školstvo
> sociálne
> neziskové organizácie

 

 

 

Aká je úloha neziskových organizácií? Vzhľadom k tomu, že problém pomoci autizmom postihnutej populácii nie je na Slovensku rieršený komplexne a systematicky tak nezastupiteľná a jedinečná. Neziskové organizácie pomáhajú rodičom autistických detí, participujú v asistencii, zásadne vstupujú do odborných a koncepčným návrhov riešenia zodpovedajúcej pomoci pre autizmom postihnutú populáciu.

Autistické centrum Andreas n.o.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Klub rodičov autistických detí
Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia
Rain Man
Rodičia (Son-Rise)

Regionálne centrum pre osoby s autizmom - DSS prof. K. Matulaya
Regionálne centrum pre osoby s autizmom - Andreas n.o.

Akékoľvek informácie a doplnenie sú vítané na tejto adrese.
> hore
andreas@andreas.sk http://www.andreas.sk