Hlavná stránka
     ... venujem
 Andrejkovi ...    
štruktúra stránky
ORGANIZÁCIE
> ..o téme

> ..o téme
> zdravotníctvo
> školstvo
> sociálne
> neziskové organizácie

 

 

Mal som tú česť a šťastie patriť medzi zakladateľov prvého občianskeho združenia v histórii Slovenska, ktoré sa špecializovalo na pomoc osobám s autizmom a ich blízkym - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA). Vďaka tomu som stretol nesmierne veľa láskavých a nekonečne obetavých ľudí, ktorí sa rozhodli zobrať osud svojich detí do vlastných rúk. Týmto vzácnym ľuďom sa podarili neuveriteľné činy: našli cesty na zabezpečenie pomoci pre svoje deti, ktoré potrebovali niečo úplne iné ako "obyčajnú" rodičovskú starostlivosť. Potrebovali špecializovaný prístup, potrebovali špeciálne vzdelávania, sami potrebovali odborné a metodické vedenie, aby vedeli ako tým svojim deťom pomáhať. V čase keď sa táto práca začínala neexistovalo žiadne významné spoločenské povedomie o tom, čo je to autizmus. Vďaka spolupracovníkom, odborníkom aj pomoci zainteresovaných ochotných na úrovni štátnej správy aj samospráv sa podarilo vybudovať pre naše deti nesmierne veľa. Dnes už existuje vzdelávanie autizmom postihnutých detí ako samozrejmosť a takisto aj alternatívy pokračovania základného vzdelávania. Nekonečná vďaka všetkým, ktorí v tom pomohli.

Stále je to však málo, málo, málo! Naše deti nemajú systematicky riešené pokračovanie svojej vzdelávacej činnosti - tam sme sa ešte "nedostali", cez to sme sa neprepracovali. A tak naše deti, ktoré sú buď staršie ako hranica ukončenej základnej či alternatívnej strednej dochádzky, alebo sú v takom stave, že im dotyčná škola nevie poskytnúť ďalšie vzdelávanie sú "znovu na ulici". A tak treba našu prácu posunúť ďalej dopredu, budovať ďalej v kvalitatívnom aj kvantitatívnom rozsahu.

Takže vďaka všetkým za doterajšiu prácu a pomoc našim "deťom" a prosím o pomoc pre našich "dospelých".

S úctou a vďakou všetkým, čo pomohli našim deťom, Jozef Šóth

> hore
andreas@andreas.sk http://www.andreas.sk