Hlavná stránka
    ... venujem
 Andrejkovi ...  
 
 štruktúra stránky
RODIČIA
> ..o téme

> ..o téme
> mohol by to byť ...
> môj súrodenec je...
> najčastejšie otázky
> kde hľadať pomoc
> terapia
> skúsenosti rodičov

> diagnoza a co dál
> po třech letech
> funkčný autista

 

 

 

 


Som otec syna s autizmom. Nášho syna však nepovažujem za chorého. Nášho syna by som mal považovať za "iného". Správa sa inak ako my, má poruchu správania, búcha si hlavu, lakte, plače, kričí, rozbíja veci, demoluje byt, prostredie okolo seba ... nášho syna považujem za nešťastného! Sám seba považujem za "iného"! Za nechopného, nedokonalého, hlúpeho. Považujem sa za nešťastného! Pretože nerozumiem nášmu synovi, nedokážem mu sprostredkovať komunikáciu medzi nami, nedokážem mu porozumieť, nájsť mu riešenie jeho neschopnosti rozumieť.
Som nešťastný, pretože nedokážem nášmu synovi pomôcť.

Myslím, že nie som jediný otec, ktorý cíti takéto nešťastie...

Zvláštni súrodenci

> hore
andreas@andreas.sk http://www.andreas.sk