Hlavná stránka
  ... venujem
 Andrejkovi ...    
štruktúra stránky
ODBORNÍCI
> ..o téme

> ..o téme
> zoznam literatúry
> prečo sa Chris...
> detský autizmus
> svet sám osebe
> zvládanie správania
> ABC autistic. triedy
> je to autizmus?
> autistické spektrum
> možnosti riešenia
> problémy správania
> vzdeláv. v školách

 

 

 


Ničím iným sa nedá zdôrazniť táto téma, len pohľadom rodiča autizmom postihnutého dieťaťa. Aká nesmierna je úloha odborníkov v oblasti autizmu! Pomáhať našim deťom, pomáhať rodičom, pomáhať hľadať riešenia, naučiť nás vzájomnej komunikácii. Sprostredkovať komunikačné rozhrania, búrať bariery nepochopenia. O čo ťažšia je téma autizmu na jeho pochopenie a riešenie, o to významnejšia je úloha odborníkov v tejto oblasti.

 

> hore
andreas@andreas.sk http://www.andreas.sk