Hlavná stránka
 ... venujem
 Andrejkovi ...   
 
 štruktúra stránky
INFORMÁCIE
> internetové linky

> ..o téme
> kongresy
> vlastné časopisy
> pomôcky pre prácu
> poradenstvo

> charta autistu
> internetové linky

 

 

 

 

Slovensko

Autistické centrum Andreas n.o.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Všeobecné informácie o autizme (SPOSA)
Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka v Levoči
Špeciálna základná škola na Dolinského ul. v Bratislave


Zahraničie

AUTISM EUROPE
SVETOVÁ AUTISTICKÁ ORGANIZÁCIA


National autistic society Veľká Británia
Autistická spoločnosť Česká republika
Národná autistická spoločnosť Veľka Británia
Autistická spoločnosť Španielsko
Autistická spoločnosť Poľsko
Autistická spoločnosť Maďarsko
Národná autistická spoločnosť Írsko
The European Disability Forum
APLA-CZ - asociace pomáhajíci lidem s ausmem - ČR
APLA-JM - asociace pomáhající lidem s autismem - JM

 

 
Budeme veľmi radi, keď nám všetkým pomôžete rozšíriť si obzor pôsobnosti o doplnenie nového užitočného internetového kontaktu - adresa
> hore
andreas@andreas.sk http://www.andreas.sk