Hlavná stránka
 ... venujem
 Andrejkovi ...  
 
 štruktúra stránky
INFORMÁCIE
> ..o téme

> ..o téme
> kongresy
> vlastné časopisy
> pomôcky pre prácu
> poradenstvo
> charta autistu
> internetové linky

 

 

 

 


Všetky kategórie tejto informačnej databázy sú svojim spôsobom "INFO". Ich obsah a zameranie je však určitým spôsobom "kategorizovateľné. Nie preto, že by kategóriu rodičia nemali čítať odborníci a naopak. Ako bolo spomenuté na inom mieste tejto stránky, z rodičov detí s autizmom sa často stávajú svojou skúsenosťou aj získavaním teoretických informácií veľmi významní odborníci na túto oblasť. Kategória "INFO" je skôr určitou všeobecnou horšie diferencovateľnou položkou. Napriek tomu veríme, že bude významne doplĺňať všetky ostatné položky tejto stránky.

Tak ako na všetkých iných informáciách sa pracuje, tak aj táto položka bude v čase dopĺňaná a aktualizovaná.

 

> hore
andreas@andreas.sk http://www.andreas.sk