Hlavná stránka
 ... venujem
 Andrejkovi ...  
 
 štruktúra stránky
INFORMÁCIE
> poradenstvo

> ..o téme
> kongresy
> vlastné časopisy
> pomôcky pre prácu
> poradenstvo
> charta autistu
> internetové linky

 

 

 

 

Organizačné rady
Kde hľadať pomoc (cesta od počiatku zistenia ťažkostí...)

Právne poradenstvo
Zákon o sociálnej pomoci
Školský zákon (Špeciálne školy)

Sociálne poradenstvo
Predškolské zariadenia pre deti s autizmom
Školské zariadenia
Domovy sociálnych služieb
Autistické centrá

Zdravotné rady
...budú postupne doplnené> hore
andreas@andreas.sk http://www.andreas.sk